۱- افزایش طول و ضخامت آلت به اندازه ۳ الی ۸ سانتیمتر در یک دوره تمرین ٢- افزایش میل , قدرت و کیفیت رابطه جنسی. ٣- جلوگیری از انزال زودرس و افزایش زمان نزدیکی و مقابرت. ۴- تمرینات مردونه بی تردید بدون عوارضی چون طپش قلب , چاقی و اضافه وزن یا ناراحتی های پوستی …

ادامه مطلب آیا شریک جنسی شما از سایز و قدرت جنسی شما راضی است؟